Low

BK/ATC-25 - 

保险丝, 刀片式, 25A, 32V, 快速反应

EATON BUSSMANN SERIES BK/ATC-25

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
BK/ATC-25
库存编号
2162568
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
19.1mm x 5mm x 19mm
:
25A
:
32V
:
ATC Series
:
Fast Acting
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

关联产品

比较选定的物品