Low

AN820002 - 

位置传感器, 360度, 5VDC

ZF CHERRY AN820002

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
AN820002
库存编号
2128509
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
法兰安装
:
5.5V
:
8mA
:
-
:
AN8 Series
:
4.5V
:
3引脚
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

关联产品

比较选定的物品