Low

74AHCT1G125W5-7 - 

Buffer, Non-Inverting, 4.5V to 5.5V, SOT-25-5

DIODES INC. 74AHCT1G125W5-7

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
74AHCT1G125W5-7
库存编号
2057392
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
5引脚
:
4.5V
:
剪切带
:
150°C
:
741G125
:
缓冲、非反相
:
74AHCT
:
74AHCT1G125
:
-
:
SOT-25
:
5.5V
:
-
:
-40°C
:
-
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。