Low

LT1374HVCS8#PBF - 

直流-直流开关降压(逐步递减)稳压器, 可调, 5V-32V输入, 2.42V-21.5V输出, 4.5A输出, SOIC-8

LINEAR TECHNOLOGY LT1374HVCS8#PBF

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
LT1374HVCS8#PBF
库存编号
1663418
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
8引脚
:
500kHz
:
2.42V
:
剪切带
:
21.5V
:
125°C
:
4.5A
:
32V
:
1输出
:
-
:
5V
:
-
:
SOIC
:
降压
:
MSL 1 -无限制
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

关联产品

比较选定的物品