Low

LT3470ITS8#TRMPBF - 

直流-直流开关降压(逐步递减)稳压器, 可调, 4V-40V输入, 1.25V-16V输出, 200mA输出, TSOT-23-8

LINEAR TECHNOLOGY LT3470ITS8#TRMPBF

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
LT3470ITS8#TRMPBF
库存编号
1663833
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
8引脚
:
1.2MHz
:
1.25V
:
剪切带
:
16V
:
125°C
:
200mA
:
40V
:
1输出
:
-
:
4V
:
-
:
TSOT-23
:
降压
:
MSL 1 -无限制
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

替代选择

关联产品

比较选定的物品