Low

LTC1503CMS8-1.8#PBF - 

Buck (Step Down) Switching Regulator, Fixed, 2.4V-6V In, 1.8V And 0.1A Out, MSOP-8

LINEAR TECHNOLOGY LTC1503CMS8-1.8#PBF

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
LTC1503CMS8-1.8#PBF
库存编号
1663642
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
8引脚
:
600kHz
:
剪切带
:
85°C
:
100mA
:
6V
:
1.8V
:
-
:
2.4V
:
-
:
MSOP
:
降压
:
MSL 1 -无限制
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

关联产品

比较选定的物品