Low

SA16CA - 

二极管, TVS, 500W, 16V, DO-204AC

LITTELFUSE SA16CA

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
SA16CA
库存编号
1679468
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
2引脚
:
剪切带
:
26V
:
17.8V
:
500W
:
16V
:
SA Series
:
-
:
DO-204AC
:
Bidirectional
:
19.7V
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

关联产品

比较选定的物品