Low

UUD1H150MCL1GS - 

铝电解电容, 15uF 50V SMD

NICHICON UUD1H150MCL1GS

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商:
NICHICON NICHICON
制造商产品编号:
UUD1H150MCL1GS
库存编号
1899608
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
2000 hours @ 105°C
:
-
:
剪切带
:
105°C
:
6.3mm
:
Radial Can - SMD
:
UD Series
:
-
:
50V
:
15µF
:
5.8mm
:
165mA
:
-55°C
:
-
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。