Low

IL3185-3E - 

芯片, 收发器, RS485, 5MBPS, 5V, SOIC-16

NVE IL3185-3E

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商:
NVE NVE
制造商产品编号:
IL3185-3E
库存编号
2125145
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
16引脚
:
3V
:
Each
:
85°C
:
SOIC
:
RS485 Transceiver
:
-
:
-
:
5.5V
:
-
:
RS485
:
-40°C
:
MSL 2 - 1 year
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。