Low

74AHC573BQ - 

芯片, D型锁存器, 八路, DHVQFN20

NEXPERIA 74AHC573BQ

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商:
NEXPERIA NEXPERIA
制造商产品编号:
74AHC573BQ
库存编号
2164638
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
20引脚
:
2V
:
每个
:
125°C
:
3.9ns
:
74573
:
CMOS
:
8mA
:
74AHC
:
D型透明
:
74AHC573
:
-
:
5.5V
:
DHVQFN
:
8位
:
-
:
-40°C
:
MSL 1 -无限制
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

关联产品