Low

NXP  74LVC2G125GN  Buffer / Line Driver, Non-Inverting, 1.65V to 5.5V, XSON-8

NXP 74LVC2G125GN
Technical Data Sheet (285.46KB) EN 查看所有技术文档

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

产品信息

逻辑器件类型:
缓冲/线路驱动器、非反相
封装类型:
XSON
针脚数:
8引脚
电源电压最小值:
1.65V
电源电压最大值:
5.5V
工作温度最小值:
-40°C
工作温度最高值:
125°C
封装:
每个
产品范围:
-
汽车质量标准:
-
MSL:
MSL 1 -无限制
SVHC(高度关注物质):
No SVHC (17-Dec-2015)

查找类似产品 按共同属性分组

法律与环境

潮湿敏感级别:
MSL 1 -无限制
原产地:
Hong Kong

进行最后一道重要生产流程所在的国家

RoHS 合规:
税则号:
85423110
重量(千克):
.0906

关联产品