Low

E2EC-C1R5D1 - 

接近传感器

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EC-C1R5D1

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
E2EC-C1R5D1
库存编号
1677557
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
1.5mm
:
SPST-NO
:
30V
:
E2EC Series
:
10V
:
-
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。