Low

E2S-Q23 1M - 

接近传感器, 电感性, 2.5MM, 10-30VDC

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2S-Q23 1M

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
E2S-Q23 1M
库存编号
2126431
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
2.5mm
:
SPST-NO
:
30V
:
E2S Series
:
10V
:
-
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。