Low

MMZ1608S800A - 

铁氧体 - 磁珠, 80 ohm, 0603 [1608公制], MMZ系列, 500 mA, 0.15 ohm, ± 25%

TDK MMZ1608S800A

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商:
TDK TDK
制造商产品编号:
MMZ1608S800A
库存编号
1669707
产品范围
MMZ系列
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
80ohm
:
0.15ohm
:
MMZ系列
:
-
:
500mA
:
0603 [1608公制]
:
± 25%
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。