Low

TEXAS INSTRUMENTS  LM2751SD-A/NOPB  芯片, 发光二极管驱动器, 电荷泵, LLP-10

TEXAS INSTRUMENTS LM2751SD-A/NOPB
Technical Data Sheet (10.12KB) EN 查看所有技术文档

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

产品信息

设备拓扑:
输出数:
输出电流:
输出电压:
驱动器封装类型:
针脚数:
输入电压最小值:
输入电压最大值:
开关频率:
工作温度最小值:
工作温度最高值:
封装:
产品范围:
汽车质量标准:

法律与环境

原产地:
Malaysia

进行最后一道重要生产流程所在的国家

RoHS 合规:
税则号:
85423990
重量(千克):
.002