Low

EKMH160VSN103MQ25T - 

铝电解电容, 10000uF 16V 摁入式

UNITED CHEMI-CON EKMH160VSN103MQ25T

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
EKMH160VSN103MQ25T
库存编号
1680745
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
3000 hours @ 85°C
:
Quick Connect, Snap-In
:
0.066ohm
:
105°C
:
+/- 20 %
:
25.4mm
:
KMH Series
:
10mm
:
-
:
16V
:
10000µF
:
25mm
:
-40°C
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

关联产品

比较选定的物品