Low

EKMQ201VSN152MR40S - 

铝电解电容, 1500uF 200V 摁入式

UNITED CHEMI-CON EKMQ201VSN152MR40S

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
EKMQ201VSN152MR40S
库存编号
1679165
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
2000 hours @ 85°C
:
Quick Connect, Snap-In
:
-
:
105°C
:
+/- 20 %
:
30mm
:
KMQ Series
:
10mm
:
-
:
200V
:
1500µF
:
40mm
:
-25°C
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

关联产品

比较选定的物品