Low

EKMQ251VSN182MA50S - 

铝电解电容, 1800uF 250V 摁入式

UNITED CHEMI-CON EKMQ251VSN182MA50S

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
EKMQ251VSN182MA50S
库存编号
1679177
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
2000 hours @ 85°C
:
Quick Connect, Snap-In
:
-
:
105°C
:
+/- 20 %
:
35mm
:
KMQ Series
:
10mm
:
-
:
250V
:
1800µF
:
50mm
:
-25°C
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

替代选择

比较选定的物品
制造商产品编号
库存编号
制造商 / 说明
库存数
如下物品价格
数量

关联产品

比较选定的物品