Low

EKMQ351VSN331MP45S - 

铝电解电容, 330uF, 350V, 摁入式

UNITED CHEMI-CON EKMQ351VSN331MP45S

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
EKMQ351VSN331MP45S
库存编号
1679196
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
2000 hours @ 85°C
:
Quick Connect, Snap-In
:
-
:
105°C
:
+/- 20 %
:
22mm
:
KMQ Series
:
10mm
:
-
:
350V
:
330µF
:
45mm
:
-25°C
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

关联产品

比较选定的物品