Low

ESMQ201VSN821MP40S - 

铝电解电容, 820uF, 200V, 摁入式

UNITED CHEMI-CON ESMQ201VSN821MP40S

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商产品编号:
ESMQ201VSN821MP40S
库存编号
1679254
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
2000 hours @ 85°C
:
Quick Connect, Snap-In
:
-
:
85°C
:
+/- 20 %
:
22mm
:
SMQ Series
:
10mm
:
-
:
200V
:
820µF
:
40mm
:
-25°C
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。

替代选择

比较选定的物品
制造商产品编号
库存编号
制造商 / 说明
库存数
如下物品价格
数量

关联产品

比较选定的物品