SOD-128 齐纳单二极管

: 找到 58 件产品
筛选器布局:
×
1 已应用 个筛选器
找到 58 件产品 请单击“应用筛选器”按钮更新结果
保持应用筛选或 搜索… 显示 58 个结果
筛选器
最低/最高 库存数

如果选中“记忆”复选框,我们将保存您最新的筛选偏好,便于您将来搜索

合规
包装
最低/最高 制造商
重置
最低/最高 典型齐纳电压, Vz
重置
最低/最高 功耗 Pd
重置
最低/最高 二极管封装类型
重置
最低/最高 齐纳公差 ±
重置
最低/最高 针脚数
重置
最低/最高 工作温度最高值
重置
最低/最高 产品范围
重置
最低/最高 汽车质量标准
重置

目前无合约定价可显示。所示价格是标准零售价,所下订单在处理时将采用合约定价。

已应用 个筛选器
二极管封装类型
= SOD-128
 
比较选定的物品 比较
扩展属性 属性
在表中添加属性

选择您希望添加到表中最后几列的属性。

  制造商产品编号 库存编号 制造商 / 说明
库存数 如下物品价格
价格(含增值税)
数量
典型齐纳电压, Vz 功耗 Pd 二极管封装类型 齐纳公差 ± 针脚数 工作温度最高值 产品范围 汽车质量标准
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
PDZVTFTR3.0B
PDZVTFTR3.0B - 单管二极管 齐纳, 3 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

2989614

ROHM

单管二极管 齐纳, 3 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

典型齐纳电压, Vz 3V
功耗 Pd 1W
二极管封装类型 SOD-128

+ 查看所有产品信息

ROHM 

单管二极管 齐纳, 3 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

+ 查看库存和交货日期

 • 2,885 可于 4 至 5 个工作日内送达: (美国库存) 晚上 6 点之前订购(周一 - 周五,国家法定节假日除外)

更多现货于本周 20-4-6 开始发售

典型齐纳电压, Vz 3V
功耗 Pd 1W
二极管封装类型 SOD-128
齐纳公差 ± -
针脚数 2引脚
工作温度最高值 150°C
产品范围 PDZVTF Series
汽车质量标准 AEC-Q101

2,885

5+ CNY2.06 (CNY2.33) 价格(含增值税) 100+ CNY1.12 (CNY1.27) 价格(含增值税) 1000+ CNY0.84 (CNY0.95) 价格(含增值税) 3000+ CNY0.723 (CNY0.817) 价格(含增值税)

数量

每卷

复卷

5+ CNY2.06 (CNY2.33) 100+ CNY1.12 (CNY1.27) 1000+ CNY0.84 (CNY0.95) 3000+ CNY0.723 (CNY0.82)

受限制物品
添加
最少订购量: 5 采购倍数: 5
3V 1W SOD-128 - 2引脚 150°C PDZVTF Series AEC-Q101
DZ2405100L
DZ2405100L - 单管二极管 齐纳, 5.1 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

2285245

PANASONIC

单管二极管 齐纳, 5.1 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

典型齐纳电压, Vz 5.1V
功耗 Pd 2W
二极管封装类型 SOD-128

+ 查看所有产品信息

PANASONIC 

单管二极管 齐纳, 5.1 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

+ 查看库存和交货日期

 • 2,881 可于 4 至 5 个工作日内送达: (美国库存) 晚上 6 点之前订购(周一 - 周五,国家法定节假日除外)

更多现货于本周 20-6-1 开始发售

典型齐纳电压, Vz 5.1V
功耗 Pd 2W
二极管封装类型 SOD-128
齐纳公差 ± 5%
针脚数 2引脚
工作温度最高值 85°C
产品范围 DZ240 Series
汽车质量标准 -

2,881

1+ CNY4.37 (CNY4.94) 价格(含增值税) 10+ CNY3.73 (CNY4.21) 价格(含增值税) 25+ CNY3.49 (CNY3.94) 价格(含增值税) 100+ CNY2.79 (CNY3.15) 价格(含增值税) 250+ CNY2.59 (CNY2.93) 价格(含增值税) 500+ CNY2.19 (CNY2.47) 价格(含增值税) 1000+ CNY1.70 (CNY1.92) 价格(含增值税) 更多价格信息...

数量

每个

1+ CNY4.37 (CNY4.94) 10+ CNY3.73 (CNY4.21) 25+ CNY3.49 (CNY3.94) 100+ CNY2.79 (CNY3.15) 250+ CNY2.59 (CNY2.93) 500+ CNY2.19 (CNY2.47) 1000+ CNY1.70 (CNY1.92) 更多价格信息...

受限制物品
添加
最少订购量: 1 采购倍数: 1
5.1V 2W SOD-128 5% 2引脚 85°C DZ240 Series -
PDZVTFTR12B
PDZVTFTR12B - 单管二极管 齐纳, 12 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

2989601

ROHM

单管二极管 齐纳, 12 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

典型齐纳电压, Vz 12V
功耗 Pd 1W
二极管封装类型 SOD-128

+ 查看所有产品信息

ROHM 

单管二极管 齐纳, 12 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

+ 查看库存和交货日期

 • 2,620 可于 4 至 5 个工作日内送达: (美国库存) 晚上 6 点之前订购(周一 - 周五,国家法定节假日除外)

更多现货于本周 20-4-6 开始发售

典型齐纳电压, Vz 12V
功耗 Pd 1W
二极管封装类型 SOD-128
齐纳公差 ± -
针脚数 2引脚
工作温度最高值 150°C
产品范围 PDZVTF Series
汽车质量标准 AEC-Q101

2,620

5+ CNY2.06 (CNY2.33) 价格(含增值税) 100+ CNY1.12 (CNY1.27) 价格(含增值税) 1000+ CNY0.84 (CNY0.95) 价格(含增值税) 3000+ CNY0.723 (CNY0.817) 价格(含增值税)

数量

每卷

切割卷带

5+ CNY2.06 (CNY2.33) 100+ CNY1.12 (CNY1.27) 1000+ CNY0.84 (CNY0.95) 3000+ CNY0.723 (CNY0.82)

受限制物品
添加
最少订购量: 5 采购倍数: 5
12V 1W SOD-128 - 2引脚 150°C PDZVTF Series AEC-Q101
PDZVTFTR5.1B
PDZVTFTR5.1B - 单管二极管 齐纳, 5.1 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

2989623

ROHM

单管二极管 齐纳, 5.1 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

典型齐纳电压, Vz 5.1V
功耗 Pd 1W
二极管封装类型 SOD-128

+ 查看所有产品信息

ROHM 

单管二极管 齐纳, 5.1 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

+ 查看库存和交货日期

 • 2,750 可于 4 至 5 个工作日内送达: (美国库存) 晚上 6 点之前订购(周一 - 周五,国家法定节假日除外)

更多现货于本周 20-4-6 开始发售

典型齐纳电压, Vz 5.1V
功耗 Pd 1W
二极管封装类型 SOD-128
齐纳公差 ± -
针脚数 2引脚
工作温度最高值 150°C
产品范围 PDZVTF Series
汽车质量标准 AEC-Q101

2,750

5+ CNY2.06 (CNY2.33) 价格(含增值税) 100+ CNY1.12 (CNY1.27) 价格(含增值税) 1000+ CNY0.84 (CNY0.95) 价格(含增值税) 3000+ CNY0.723 (CNY0.817) 价格(含增值税)

数量

每卷

复卷

5+ CNY2.06 (CNY2.33) 100+ CNY1.12 (CNY1.27) 1000+ CNY0.84 (CNY0.95) 3000+ CNY0.723 (CNY0.82)

受限制物品
添加
最少订购量: 5 采购倍数: 5
5.1V 1W SOD-128 - 2引脚 150°C PDZVTF Series AEC-Q101
DZ2406200L
DZ2406200L - 单管二极管 齐纳, 6.2 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

2285247

PANASONIC

单管二极管 齐纳, 6.2 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

典型齐纳电压, Vz 6.2V
功耗 Pd 2W
二极管封装类型 SOD-128

+ 查看所有产品信息

PANASONIC 

单管二极管 齐纳, 6.2 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

+ 查看库存和交货日期

 • 1,529 可于 4 至 5 个工作日内送达: (美国库存) 晚上 6 点之前订购(周一 - 周五,国家法定节假日除外)

 • 3,000 将于 19-11-25 交货
 • 更多现货于本周 20-6-1 开始发售

  典型齐纳电压, Vz 6.2V
  功耗 Pd 2W
  二极管封装类型 SOD-128
  齐纳公差 ± 5%
  针脚数 2引脚
  工作温度最高值 85°C
  产品范围 DZ240 Series
  汽车质量标准 -

  1,529

  1+ CNY4.53 (CNY5.12) 价格(含增值税) 10+ CNY4.03 (CNY4.55) 价格(含增值税) 25+ CNY3.78 (CNY4.27) 价格(含增值税) 100+ CNY3.09 (CNY3.49) 价格(含增值税) 250+ CNY2.87 (CNY3.24) 价格(含增值税) 500+ CNY2.44 (CNY2.76) 价格(含增值税) 1000+ CNY1.95 (CNY2.20) 价格(含增值税) 更多价格信息...

  数量

  每个

  1+ CNY4.53 (CNY5.12) 10+ CNY4.03 (CNY4.55) 25+ CNY3.78 (CNY4.27) 100+ CNY3.09 (CNY3.49) 250+ CNY2.87 (CNY3.24) 500+ CNY2.44 (CNY2.76) 1000+ CNY1.95 (CNY2.20) 更多价格信息...

  受限制物品
  添加
  最少订购量: 1 采购倍数: 1
  6.2V 2W SOD-128 5% 2引脚 85°C DZ240 Series -
  PDZVTFTR9.1B
  PDZVTFTR9.1B - 单管二极管 齐纳, 9.1 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

  2989629

  ROHM

  单管二极管 齐纳, 9.1 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

  典型齐纳电压, Vz 9.1V
  功耗 Pd 1W
  二极管封装类型 SOD-128

  + 查看所有产品信息

  ROHM 

  单管二极管 齐纳, 9.1 V, 1 W, SOD-128, 2 引脚, 150 °C

  + 查看库存和交货日期

  • 2,995 可于 4 至 5 个工作日内送达: (美国库存) 晚上 6 点之前订购(周一 - 周五,国家法定节假日除外)

  更多现货于本周 20-4-6 开始发售

  典型齐纳电压, Vz 9.1V
  功耗 Pd 1W
  二极管封装类型 SOD-128
  齐纳公差 ± -
  针脚数 2引脚
  工作温度最高值 150°C
  产品范围 PDZVTF Series
  汽车质量标准 AEC-Q101

  2,995

  5+ CNY2.06 (CNY2.33) 价格(含增值税) 100+ CNY1.12 (CNY1.27) 价格(含增值税) 1000+ CNY0.84 (CNY0.95) 价格(含增值税) 3000+ CNY0.723 (CNY0.817) 价格(含增值税)

  数量

  每卷

  切割卷带

  5+ CNY2.06 (CNY2.33) 100+ CNY1.12 (CNY1.27) 1000+ CNY0.84 (CNY0.95) 3000+ CNY0.723 (CNY0.82)

  受限制物品
  添加
  最少订购量: 5 采购倍数: 5
  9.1V 1W SOD-128 - 2引脚 150°C PDZVTF Series AEC-Q101
  DZ2430000L
  DZ2430000L - 单管二极管 齐纳, 30 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

  2285264

  PANASONIC

  单管二极管 齐纳, 30 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

  典型齐纳电压, Vz 30V
  功耗 Pd 2W
  二极管封装类型 SOD-128

  + 查看所有产品信息

  PANASONIC 

  单管二极管 齐纳, 30 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

  + 查看库存和交货日期

  • 8,365 可于 4 至 5 个工作日内送达: (美国库存) 晚上 6 点之前订购(周一 - 周五,国家法定节假日除外)

 • 3,000 将于 19-11-28 交货
 • 更多现货于本周 20-6-1 开始发售

  典型齐纳电压, Vz 30V
  功耗 Pd 2W
  二极管封装类型 SOD-128
  齐纳公差 ± 5%
  针脚数 2引脚
  工作温度最高值 85°C
  产品范围 DZ243 Series
  汽车质量标准 -

  8,365

  1+ CNY4.54 (CNY5.13) 价格(含增值税) 10+ CNY3.38 (CNY3.82) 价格(含增值税) 100+ CNY2.13 (CNY2.41) 价格(含增值税) 500+ CNY1.72 (CNY1.94) 价格(含增值税) 1000+ CNY1.64 (CNY1.85) 价格(含增值税) 3000+ CNY1.36 (CNY1.54) 价格(含增值税) 更多价格信息...

  数量

  每个

  1+ CNY4.54 (CNY5.13) 10+ CNY3.38 (CNY3.82) 100+ CNY2.13 (CNY2.41) 500+ CNY1.72 (CNY1.94) 1000+ CNY1.64 (CNY1.85) 3000+ CNY1.36 (CNY1.54) 更多价格信息...

  受限制物品
  添加
  最少订购量: 1 采购倍数: 1
  30V 2W SOD-128 5% 2引脚 85°C DZ243 Series -
  DZ2412000L
  DZ2412000L - 单管二极管 齐纳, 12 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

  2285255

  PANASONIC

  单管二极管 齐纳, 12 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

  典型齐纳电压, Vz 12V
  功耗 Pd 2W
  二极管封装类型 SOD-128

  + 查看所有产品信息

  PANASONIC 

  单管二极管 齐纳, 12 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

  + 查看库存和交货日期

  • 3,000 可于 4 至 5 个工作日内送达: (美国库存) 晚上 6 点之前订购(周一 - 周五,国家法定节假日除外)

  更多现货于本周 20-6-1 开始发售

  典型齐纳电压, Vz 12V
  功耗 Pd 2W
  二极管封装类型 SOD-128
  齐纳公差 ± 5%
  针脚数 2引脚
  工作温度最高值 85°C
  产品范围 DZ241 Series
  汽车质量标准 -

  3,000

  1+ CNY4.45 (CNY5.03) 价格(含增值税) 10+ CNY3.96 (CNY4.47) 价格(含增值税) 25+ CNY3.72 (CNY4.20) 价格(含增值税) 100+ CNY3.03 (CNY3.42) 价格(含增值税) 250+ CNY2.82 (CNY3.19) 价格(含增值税) 500+ CNY2.40 (CNY2.71) 价格(含增值税) 1000+ CNY1.92 (CNY2.17) 价格(含增值税) 更多价格信息...

  数量

  每个

  1+ CNY4.45 (CNY5.03) 10+ CNY3.96 (CNY4.47) 25+ CNY3.72 (CNY4.20) 100+ CNY3.03 (CNY3.42) 250+ CNY2.82 (CNY3.19) 500+ CNY2.40 (CNY2.71) 1000+ CNY1.92 (CNY2.17) 更多价格信息...

  受限制物品
  添加
  最少订购量: 1 采购倍数: 1
  12V 2W SOD-128 5% 2引脚 85°C DZ241 Series -
  DZ2439000L
  DZ2439000L - 单管二极管 齐纳, 39 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

  2285268

  PANASONIC

  单管二极管 齐纳, 39 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

  典型齐纳电压, Vz 39V
  功耗 Pd 2W
  二极管封装类型 SOD-128

  + 查看所有产品信息

  PANASONIC 

  单管二极管 齐纳, 39 V, 2 W, SOD-128, 5 %, 2 引脚, 85 °C

  + 查看库存和交货日期

  • 580 可于 4 至 5 个工作日内送达: (美国库存) 晚上 6 点之前订购(周一 - 周五,国家法定节假日除外)

  更多现货于本周 20-6-1 开始发售

  典型齐纳电压, Vz 39V
  功耗 Pd 2W
  二极管封装类型 SOD-128
  齐纳公差 ± 5%
  针脚数 2引脚
  工作温度最高值 85°C
  产品范围 DZ243 Series
  汽车质量标准 -

  580

  1+ CNY4.37 (CNY4.94) 价格(含增值税) 10+ CNY3.73 (CNY4.21) 价格(含增值税) 25+ CNY3.49 (CNY3.94) 价格(含增值税) 100+ CNY2.79 (CNY3.15) 价格(含增值税) 250+ CNY2.59 (CNY2.93) 价格(含增值税) 500+ CNY2.19 (CNY2.47) 价格(含增值税) 1000+ CNY1.70 (CNY1.92) 价格(含增值税) 更多价格信息...

  数量

  每个

  1+ CNY4.37 (CNY4.94) 10+ CNY3.73 (CNY4.21) 25+ CNY3.49 (CNY3.94) 100+ CNY2.79 (CNY3.15) 250+ CNY2.59 (CNY2.93) 500+ CNY2.19 (CNY2.47) 1000+ CNY1.70 (CNY1.92) 更多价格信息...

  受限制物品