ASTX-H11 温度补偿振荡器(TCXO)

: 找到 6 件产品
筛选器布局:
已应用 个筛选器
产品范围
= ASTX-H11
已选择 1个筛选条件
找到 6 件产品 请单击“应用筛选器”按钮更新结果
最低/最高 库存数

如果选中“记忆”复选框,我们将保存您最新的筛选偏好,便于您将来搜索

合规
筛选器
最低/最高 额定频率
最低/最高 频率稳定度 + / -
最低/最高 振荡器封装
最低/最高 振荡器输出兼容性
最低/最高 额定电源电压
最低/最高 产品范围
最低/最高 工作温度最小值
最低/最高 工作温度最高值
包装

目前无合约定价可显示。所示价格是标准零售价,所下订单在处理时将采用合约定价。

在e络盟找到大量的ASTX-H11 温度补偿振荡器(TCXO)。我们库存了各种温度补偿振荡器(TCXO),如 FOX924B Series , ATX-11 , ATX-13 , ECS-TXO-2016 Series 温度补偿振荡器(TCXO),都来自世界顶尖的制造商:ABRACON等等。
已应用 个筛选器
产品范围
= ASTX-H11
 
比较选定的物品 比较 (0)
  制造商产品编号 库存编号 说明 / 制造商
库存数 如下物品价格
价钱 (不含税) (含税)
数量
额定频率 频率稳定度 + / - 振荡器封装 振荡器输出兼容性 额定电源电压 产品范围 工作温度最小值 工作温度最高值
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
ASTX-H11-25.000MHZ-T
ASTX-H11-25.000MHZ-T - TCXO, 25 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

3573049

TCXO, 25 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

ABRACON

您买过此产品。 在订单历史记录中查看

单件(切割供应)

切割卷带
包装选项
建议替代:3573049
3573049RL 采用 复卷 包装

1+ CNY30.51 CNY34.48 10+ CNY29.00 CNY32.77 50+ CNY27.47 CNY31.04 100+ CNY25.18 CNY28.45 500+ CNY24.04 CNY27.17

受限制物品
25MHz 2.5ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm HCMOS 3.3V ASTX-H11 -30°C 75°C
ASTX-H11-10.000MHZ-T
ASTX-H11-10.000MHZ-T - TCXO, 10 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

3573044

TCXO, 10 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

ABRACON

您买过此产品。 在订单历史记录中查看

单件(切割供应)

切割卷带
包装选项
建议替代:3573044
3573044RL 采用 复卷 包装

1+ CNY34.54 CNY39.03 10+ CNY32.70 CNY36.95 50+ CNY30.89 CNY34.91 100+ CNY29.07 CNY32.85

受限制物品
10MHz 2.5ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm HCMOS 3.3V ASTX-H11 -30°C 75°C
ASTX-H11-24.000MHZ-T
ASTX-H11-24.000MHZ-T - TCXO, 24 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

3573046

TCXO, 24 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

ABRACON

您买过此产品。 在订单历史记录中查看

单件(切割供应)

切割卷带
包装选项
建议替代:3573046
3573046RL 采用 复卷 包装

1+ CNY33.03 CNY37.32 10+ CNY31.35 CNY35.43 50+ CNY29.70 CNY33.56 100+ CNY27.22 CNY30.76 500+ CNY25.99 CNY29.37

受限制物品
24MHz 2.5ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm HCMOS 3.3V ASTX-H11 -30°C 75°C
ASTX-H11-25.000MHZ-T
ASTX-H11-25.000MHZ-T - TCXO, 25 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

3573049RL

TCXO, 25 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

ABRACON

您买过此产品。 在订单历史记录中查看

单件(切割供应)

复卷
包装选项
建议替代:3573049RL
3573049 采用 切割卷带 包装

100+ CNY25.18 CNY28.45 500+ CNY24.04 CNY27.17

受限制物品
25MHz 2.5ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm HCMOS 3.3V ASTX-H11 -30°C 75°C
ASTX-H11-10.000MHZ-T
ASTX-H11-10.000MHZ-T - TCXO, 10 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

3573044RL

TCXO, 10 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

ABRACON

您买过此产品。 在订单历史记录中查看

单件(切割供应)

复卷
包装选项
建议替代:3573044RL
3573044 采用 切割卷带 包装

100+ CNY29.07 CNY32.85

受限制物品
10MHz 2.5ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm HCMOS 3.3V ASTX-H11 -30°C 75°C
ASTX-H11-24.000MHZ-T
ASTX-H11-24.000MHZ-T - TCXO, 24 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

3573046RL

TCXO, 24 MHz, 2.5 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, HCMOS, 3.3 V, ASTX-H11

ABRACON

您买过此产品。 在订单历史记录中查看

单件(切割供应)

复卷
包装选项
建议替代:3573046RL
3573046 采用 切割卷带 包装

100+ CNY27.22 CNY30.76 500+ CNY25.99 CNY29.37

受限制物品
24MHz 2.5ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm HCMOS 3.3V ASTX-H11 -30°C 75°C